Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

Linnie
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

December 31 2014

Linnie
4348 7986
Reposted bybobinka bobinka
Linnie
4200 4ba6
Reposted bylaluszekGiniesadnessdove

December 26 2014

Linnie
Odkładanie wszystkiego na później jest jedną z moich specjalności, jest umiejętnością, którą doprowadziłem do perfekcji wraz z wiekiem.
— Haruki Murakami
Reposted fromconfusion confusion viawerterowska werterowska

December 22 2014

Linnie
[...] czas nie przybliża mnie, lecz oddala; nie goi, ale jątrzy; i czyni mnie coraz bardziej obcym - dla innych i dla siebie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viawerterowska werterowska
Linnie

November 30 2014

Linnie
Reposted fromautunno autunno
Linnie
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka

September 24 2014

Linnie
3132 f865
Reposted bydeadwolfipostrofatrantawrite-url-heremylittlebreathlejibetexistentialjasmyndreadfulltousterrhwmcbialy-krolikbreakthesilenceWarpRiderfaturidiculousdreamsolalaanenyakokolokoderidaAnddoctorswontbeabletorecognizeyourfuckingfaceHypothermiaagta13invinciblejustmesslegilimencjajchigorock-sex-lovegaiqusprakticagingerstormgr8dizasterfadingflameHadassatrapmktoryprzezylpogoVirasilpassantblackheartgirlnorville3dzwergkoagulantAmericanlovermelanhindsightlatheadragonsloverserempozmikrokosmossorainyhappinessMambalambha-paharundinebrovinskyForestManSilvanuspastelinadominicbuttersgadehtakemeoutmarcinmarcinkatastrofokundellejibetpuszkabananaapplejas1minehahatMerrry98lewiatanasadnessdove
Linnie
Reposted fromyourtitle yourtitle

September 08 2014

Linnie
Reposted fromheima heima viaedenpath edenpath
Linnie
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viavesania vesania

August 02 2014

Linnie
Reposted fromswojszlak swojszlak viamsbaker msbaker

July 26 2014

Linnie
1855 dc6b 500
Reposted fromnenya nenya viawerterowska werterowska
Linnie
Linnie
Reposted fromwynne wynne viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

July 13 2014

July 10 2014

Linnie
Linnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl